MacMat R1

MacMat R1

Описание

Синтетична рогозка, допълнително усилена с двойноусукана телена мрежа. Намира приложение при стръмни и дълги откоси, където натоварването е значително, а земната основа е с голямо съдържание на камъни и скална маса.

Приложение

  • За защита на стръмни откоси, подложени на повърхностна ерозия;
  • За защита лицето на насипи, изкопи и други теренни елементи, където поради наличието на камъни съществува опасност от повърхностна ерозия;
  • За подпомагане на хидропосевни мероприятия.

Монтаж

  • За монтажа на рогозката е необходимо да се отстранят всички неравности и растителност от повърхността на терена;
  • Плътното фиксиране на рогозката към земната основа се осъществява посредством земни анкери със застопоряващ диск и винтови анкери TL-P1/TL-P3;
  • При нужда от разкрояване на рогозката по контура на терена или около дървета и други елементи, тя се изрязва с помощта на макетен нож или ножица;
  • При полагане на няколко парчета рогозка, те се застъпват надлъжно и напречно минимум 10-15 см;
  • След полагане рогозката се покрива с хумусна почва.

Подобни продукти: