НачалоРешенияГеосистемиАрмонасипни конструкцииПодпорни съоръжения тип Армиран насип с модулни системи

Подпорни съоръжения тип Армиран насип с модулни системи

Подпорни съоръжения тип Армиран насип с модулни системи

Описание

Според изискванията за вписване на конструкцията в заобикалящата среда и/или при изграждане на укрепващи конструкции при терени с много слаби почви е възможно прилагане на вариантни решения:

 • Армонасипни конструкции с фабрични модулни системи:
  -Система Terramesh – с верикално каменно лице;
  -Система „Зелен“ Terramesh – с озеленено лице;
  -Система Mineral Terramesh – с наклонено каменно лице;
  -Система Армиран насип с геомрежи;
  -Сегментна стена тип MacRes система.

Проблеми

 • Необходимост от армиране в дълбочина на насипа;
 • Изискване на височина на съоръжението над 5 м;
 • Очаквани сериозни натоварвания върху конструкциите.