Битумна хидроизолация за соларни покриви

Битумна хидроизолация за соларни покриви

Описание

Хидроизолационната система General Solar PV е базирана върху АРАО полимер-битумни мембрани – PHOENIX Solar и PHOENIX Solar TECH -35 C с 20 годишна гаранция за качество.
Специалните APAO разработки на битумния композит имат за цел да обезпечат дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичния покрив при повишени работни температури (хидроизолационната система е подложна на постоянен температурен стрес от функционирането на фотоволтаичните модули).
Гаранция – 20 години!

Системата General Solar PV e приложима при:

  • изпълнение на нови покриви;
  • ремонт и реконструкция на съществуващи покриви;
  • интегриране на гъвкави фотоволтаични панели върху битумен покрив в експлоатация.