Мостова хидроизолация

Мостова хидроизолация

Описание

Битумната мембрана Gemini Bridge (Ponti) APP-10°C е специално разработена за хидроизолация на мостови конструкции и позволява директно полагане на асфалтова смес върху нея без необходимост от допълнителни защити.
Високата якост на опън на мембраната, важен показател при този тип приложения, се дължи на армировката от устойчив на гниене нетъкан тежък полиестер, стабилизиран надлъжно с усилени стъкловлакнести нишки.

Gemini Bridge (Ponti) APP -10◦С се отличава с:

  • Висока моментна топлоустойчивост, благодарение на APP полимерите, с които е модифициран битума;
  • Отлична адхезия, мембраната е оразмерена така, че при покриване с горещ асфалтобетон, повърхностният й слой се разтопява достатъчно, но не Прекомерно, че да се компрометира хидроизолацията;
  • Устойчивост на силен трафик, тъй като притежаватежава изключителна якост;
  • Достатъчна дебелина, за да бъде полагана в еднослойна хидроизолационна система.