Пародренажни битумни мембрани

Пародренажни битумни мембрани

Описание

Pegasus Spot представлява еласто-пластомерна битумна мембрана със стъклофибърна армировка и фабрично перфорирани отвори (диаметър 40 мм). Положена, осъществява 15% контактна площ с покривната основа.

Приложение

В комбинация със система от отдушници, осигурява успешно отвеждане на остатъчна влага от основата и предотвратява последващо образуване на балони в хидроизолационното покритие.