НачалоРешенияГеосистемиПътна и железопътна инфраструктураАрмиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Описание

Съществуват разнообразни решения за различните проблемни зони на пътната настилка, посредством приложение на материали от модифициран битум; геосинтетични мембрани и геомрежи; геоклетки; двойно усукани телени мрежи.

Проблеми с пътната настилка

  1. рефлекторни пукнатини;
  2. пукнатини, вследствие термични напрежения и умора;
  1. коловози и набраздявания;
  2. завишени изисквания при високоскоростни пътни артерии.