НачалоРешенияГеосистемиПътна и железопътна инфраструктураАрмиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Описание

Съществуват разнообразни решения за различните проблемни зони на пътната настилка, посредством приложение на материали от модифициран битум, геосинтетични мембрани и геомрежи, геоклетки, двойно усукани телени мрежи.

Проблеми с пътната настилка

  1. рефлекторни пукнатини
  2. пукнатини, вследствие термични напрежения и умора
  1. коловози и набраздявания
  2. завишени изисквания при високоскоростни пътни артерии