Хидроизолация на стоманобетонен мост

Хидроизолация на стоманобетонен мост

Описание

Система със специална хидроизолационна битумна мембрана Gemini Bridge (Ponti) 5 mm APP -10◦С и самозалепваща полимер-битумна лента ARS 1.0.

Елементи

 1. Стоманобетонна пътна плоча;
 2. General primer битумен грунд;
 3. Gemini Bridge (Ponti) 5mm APP -10◦С полимер-битумна мембрана;
 4. Асфалтобетонна настилка първи пласт;
 5. Road Mesh армираща мрежа за асфалтобетон;
 6. Асфалтобетонна настилка износващ пласт;
 1. ARS 1 самозалепваща битумна лента;
 2. Бетонен бордюр;
 3. Стоманобетонна настилка;
 4. Полиетиленово фолио 0,1 мм;
 5. Геотекстил 500 гр.;
 6. Напречна греда с тротоарни конзоли.