Подпорни съоръжения

Подпорни съоръжения

Описание

Гравитачна подпорна стена от габиони от двойно усукана телена мрежа (каменно лице или озеленяване чрез вегетативни джобове).

Проблеми

Наличие на свлачищни процеси, които могат да бъдат овладяни посредством подпорно съоръжение с максимална височина до 5 м.
Условията на приложението се отличават с:

  • ограничено пространство за изкопни работи и механизация;
  • наличие на подходящ естествен материал;
  • необходимост от дрениране на насипа.