Хидроизолация на озеленен паркинг

Хидроизолация на озеленен паркинг

Описание

Система за изграждане на зелен паркинг, без необходимост от оползотворяване на допълнителна скъпоструваща площ.

Елементи

 1. Стоманобетонна плоча;
 2. General Primer битумен гренд;
 3. Gemini Vapor VA 3mm APP -10◦С пароизолация;
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS);
 5. Армиран бетон за наклон;
 6. Gemini FC 4мм APP -10◦С първи хидроизолационен слой;
 1. Gemini Garden 4mm APP -10◦С втори хидроизолационен слой;
 2. MacDrain дренажен геокомпозит;
 3. Пясъчна подложка;
 4. Ecopark HDPE паркинг модул;
 5. Хумусна почва;
 6. Затревяване.