Твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Описание

Специално разработена система General Fix® за интегриране чрез механична връзка с твърдия фотоволтаичен панел и залепване към хидроизолационната TPO мембрана.

Елементи

 1. LT ламарина;
 2. Alubar пароизолационна мембрана;
 3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 70 kPa;
 4. TPO хидроизолационна мембрана;
 1. Твърд тънкослоен фотоволтаичен панел;
 2. AluFix® – алуминиев профил от система General Fix®;
 3. BandFix® – елемент за връзка между хидроизолацията и алуминиевия профил (система General Fix®).

Предимства

 • Ниско тегло: общото тегло на AluFix – алуминиев профил с лента и BandFix лента (елементи на системата General Fix®) е 2 кг/л.м.;
 • Без пробив на хидроизолационната система;
 • Бърз и лесен монтаж;
 • Директна механична връзка на тънкослойния соларен панел към профилната система, без нужда от допълнителна конструкция;
 • Ветроустойчива система;
 • Поддръжката и ремонта на соларните панели не се затруднява;
 • Възможност за прилагане както върху съществуващи, така и върху новоизградени покриви с TPO хридроизолационна мембрана.