Вентилиран покрив с битумни керемиди

Вентилиран покрив с битумни керемиди

Описание

При изграждането на постройки със скатни покриви, съвременната тенденция е подпокривните пространства да бъдат използваеми. Тази част на сградите е изложена на сериозни климатични влияния:
  • по-високи температури през лятото;
  • дъжд и сняг;
  • ниски температури;
  • заледяване;
  • ветрове.
Покривната система трябва да посрещне успешно тези предизвикателства и то при понижени разходи за отопление и вентилация на помещенията под нея.