Коренов ограничител – бамбук

Коренов ограничител – бамбук

Описание

Бамбукът е вечнозелено, бързорастящо растение. При подходящ климат и изградена здрава коренова система е възможно израстване на височина с до 100см за едно денонощие. Някои видове бамбук притежават така наречената бягаща коренова система. От майката коренище тръгват настрани корени, които могат да достигнат на дължина до 7-8 метра за една година. От тези корени всяка пролет, в зависимост от вида, излизат нагоре новите стебла. Затова се налага на тези видове да се ограничават корените. Това става обикновено чрез прокопаване на канал с дълбочина около 60см.,в който се полага полиетилен с висока плътност. Поради високоякостните материали, от които е изграден, кореновият огрничител е подходящ за ограничаване корените на бамбука. Веднъж положен, той ограничава корените и насочва растежа им в дълбочина.