Линеен отводнител в настилка

Линеен отводнител в настилка

Описание

Качественото изграждане и правилното функциониране на отводнителната система в двора предотвратява редица неприятни моменти като образуване на локви, наводняване на подземни помещения, заблатяване на тревните площи, ерозионни процеси и други.

Линейните отводнители Anrin имат възможност за обработка на място на обекта, което ги прави изключително лесен и удобен метод за отвеждане на дъждовната вода.

При определяне местоположението на линейния отводнител е необходимо да се съобрази посоката на наклона. Измерва се необходимата площ за монтирането на канала и се отнема част от настилката. Необходимо е решетката да бъдат предварително сглобена с отводнителя.

За фиксирането му се полага легло от земновлажен разтвор, след което се замонолитва с бетон.