Площно дрениране на детски пясъчник

Площно дрениране на детски пясъчник

Описание

За направата на детски пясъчник от голямо значение е неговото дрениране. По време на дъжд пясъчника се пълни с вода, която трудно би се оттекла ако няма добре работеща дренажна система.

Дренажният геокомпозит MacDrain W1061, положен по дъното на пясъчника от една страна спомага за бързото и безпроблемно отвеждане на водата в хоризонтална посока към дренажната система. От друга страна той служи като разделител, като не позволява проникването на растения и насекоми от почвата в пясъка. При изграждане на самия дренаж е важно тръбата, както и целият канал да бъдат покрити с нетъкан геотекстил, за да се предотврати запушването му.