Стабилизиране на дърво в интензивен покрив

Стабилизиране на дърво в интензивен покрив

Описание

При засаждане на дървета, има няколко основни подхода, които да гарантират успешното им прихващане – водещ фактор е правилното стабилизиране. При покривното озеленяване, наличието на силни ветрове и течения, е изключително важно условие, на което трябва да се обърне внимание. Системата за подземно стабилизиране с утежняване е иновативна и надеждна система, подходяща за интензивни покривни градини, която не компрометира хидроизолационните слоеве. По този начин се намалява риска от загиване на новозасадените дървета.