Подземно стабилизиране на дърво

Подземно стабилизиране на дърво

Описание

Често срещан проблем при новозасадените средно и едроразмерни дървета е тяхното изкореняване в следствие на силни ветрове. За да се предотврати това е необходимо дървото да бъде надеждно укрепено. Комплектът за подземно стабилизиране позволява плътно и стабилно фиксиране на кореновата бала към почвата, което значително намалява риска от загиване на дървото.