Корекция на река със система за армиран насип

Корекция на река със система за армиран насип

Елементи

  1. Обратен насип;
  2. Синтетична рогозка;
  3. Хумусен слой;
  4. Озеленяване.