Армиран насип със система Terramesh

Армиран насип със система Terramesh

Елементи

  1. Обратен насип;
  2. Хумусен слой;
  3. Озеленяване.