Пикник зона, усилена с геомрежа

Пикник зона, усилена с геомрежа

Описание

При изграждането на зони за рекреация не винаги особеностите на терена са подходящи, което налага неговото стабилизиране и създаване на благоприятна и безопасна среда за обитателите. При моделирането на терена е необходимо земната маса да се задържи в стабилно състояние, независимо от климатичните особености и потока от посетители.

При слаби почви, използването на ЕcoMesh Геомрежа преразпределя напреженията и осигурява висока устойчивост на терена. След затревяване кореновата система се преплита в мрежата, вследствие на което се получава допълнителна армировка.

За да се предотврати заблатяване на тревната площ е необходимо да се осигури дренажен слой. Дренажният геокомпозит MacDrain W1061 е отлично решение. Положен на около 15-20см под повърхността, той осигурява безпроблемното оттичане на водата.