Усилване на пясъчна основа със система Sand Road

Усилване на пясъчна основа със система Sand Road

Описание

Sand Road е иновативна, система, създадена от здрави и устойчиви във времето материали. След запълването им с пясъчна фракция, системата придобива стабилност и осигурява устойчива на натоварване повърхност.

При създаване на рекреационни зони в плажни територии е необходимо обособяването на безопасни и стабилни участъци, които да бъдат природосъобразни и да не нарушават целостта на пясъчните ивици. Система Sand Road е приложима при изграждането на временни/постоянни подходи, алеи, основи за преместваеми обекти и други съоръжения, разположени в близост до плажни територии. Система Sand Road се характеризира с висока надежност и носимоспособност, както и висока устойчивост на атмосферни влияния. Системата има бърз и опростен монтаж, след който остава напълно невидима.