Затревен паркинг със система Grass Road

Затревен паркинг със система Grass Road

Описание

Необходимостта от реализация на повече зелени площи и търсенето на природосъобразни решения води все повече до изграждането на затревени паркинги, напълно вписаващи се в околния ландшафт. Иновативната многокомпонентна система Grass Road осигурява идеални условия за развитие на тревния чим, при изключителна стабилност на паркинг зоната. Препоръчва се използването на система Grass Road при обособяване на затревени паркоместа, както към административни сгради, така и в дворното пространство. Високата якост и устойчивост на материалите, от които са изработени отделните елементи на системата, гарантират надеждност и дълъг живот на изградените съоръжения.

Предимства

  • Икономично решение;
  • Висока надеждност и носимоспособност;
  • Устойчивост на атмосферни влияния; Дълготрайност;
  • Бърз и опростен монтаж;
  • Естестетическо вписване в околната среда;
  • Екологичен аспект.