Интензивен зелен покрив с растения и повдигнати алеи

Интензивен зелен покрив с растения и повдигнати алеи

Описание

Интензивните зелени покриви, част от съвременната архитектура и стремежа за подобряване на жизнената среда в градовете са съвкупност от много компоненти като растителност, почва, осветление, настилки, автоматични поливни системи и редица други.

Ремонтът на покривите, предназначени за експлоатация е затруднен, поради което при тяхното проектиране е изключително важно техническите решения и материали да осигурят максимален срок на използване без риск от повреди.

Дренажната мембрана с чашки Maxistud 20F е отлично решение за отвеждането на излишната влага към дренажния слой, а положеният над нея нетъкан геотекстил я предпазва от запушване. Тя се полага само в зоните, предназначени за озеленяване.

Дренажния композит MacDrain W1061 е с високи якостни показатели и позволява бързо площно дрениране. Неговият дренажен капацитет е 2.1л/м/с. Полага се по цялата площ на покрива.

За хидроизолиране на покрива се предвижда полагане на два слоя битумна хидроизолация, като втория  Gemini Garden е надеждна защита срещу прорастването на корените на растенията.

Изграждането на алеите върху повдигнати подпори или дистанционери е изключително подходящо при интензивните зелени покриви, тъй като предоставя възможност за безпроблемно прекарване на кабели и тръби под пода, лесен монтаж и демонтаж, както и възможност за последваща ревизия след полагане на настилката.