Интензивен зелен покрив с растения и твърда настилка

Интензивен зелен покрив с растения и твърда настилка

Описание

При интензивните зелени покриви растителността изисква по-голямо количество вода, което налага наличието на добре функционираща хидроизолационна и дренажна система.

Хидроизолацията Aries P, в комбинация с противокореновата мембрана Gemini Garden са отлично решение за осигуряване на надеждна защита.

Специалната дренажна мембрана с чашки Maxistud 20F едновременно играе ролята на воден резервоар и дренажен слой. При поливане или дъжд, нейните чашки задържат 5л/кв.м вода, а излишното количество се отвежда към отводнителната система. Maxistud 20F се полага само в зоните, където са проектирани растителни групи или трева. Под настилките полагането на този тип дренажна мембрана не е задължително. За дрениране на покрива под настилките може да бъде използван дренажен геокомпозит Macdrain W1061.

Нетъканият геотекстил, положен върху Maxistud 20F играе ролята на филтър, предпазващ мембраната от запушване.