Дренаж зад бетонова подпорна стена

Дренаж зад бетонова подпорна стена

Описание

Изграждането на дренаж зад една подпорна стена е от изключителна важност за нейната стабилност и дълговечност. Затова е важно да се обърне внимание на повърхностните и подпочвени води в обратния насип зад нея.

С цел предпазване на стената от влагата в почвата и предотвратяване появата на петна по лицевата и част, по задната повърхност на бетоновата стена се полага слой дренажна мембрана EcoDrain.

За защита на съоръжението от повърхностните води в горната част на насипа зад стената се изгражда открит дренаж. Той се състои от дранажен камък, спомагащ по-лесното достигане на водата до перфорираната дренажна тръба.

Целият дренаж е обвит от слой нетъкан геотекстил, предпазващ дренажния камък от задръстване с почва и същевременно филтриращ водата преди попадането и в канализационната система.