Открит дренаж над бетонова плоча

Открит дренаж над бетонова плоча

Описание

В случаите, когато над бетонова плоча (например подземен паркинг) се наложи насипване на хумусна почва и озеленяване, вероятността от задържане на вода и заблатяване е много голяма. Ето защо изграждането на открит дренаж е едно от мероприятията, които биха намалили риска от прекомерното задържане на вода и биха спомогнали нейното отвеждане към канализацията.

При изграждане на открит дренаж изкопът е покрит с нетъкан геотекстил. Той разделя дренажа от почвата и го предпазва от запушване. Тъй като дренажните тръби са перфорирани, при тях също има опасност от запушване, затова е необходимо те също да бъдат увити в геотекстил.

За запълване на дренажния изкоп се използва подходяща фракция дренажен камък, като чрез използване на кантиращата лента EcoWeb Strip, инертния материал, с който е покрит дренажа се отделя от тревата.

Дренажната мембрана Maxistud 20F, положена върху бетоновата плоча спомага отвеждането на излишната вода към сифона. Също така разпределя равномерно водата и задържа 5л/кв.м от нея, осигурявайки на корените на растенията воден запас и необходимата влага до следващото поливане.