Открит дренаж покрай къща

Открит дренаж покрай къща

Описание

Често при терени с осезаем наклон, водата след дъждовете се събира в най-ниската точка на терена, в резултат на което се образуват преовлажнени зони.

Ефективен начин за отвеждането на тази вода е изграждането на открити дренажи в най-ниските точки на терена.

Изкопът за дренажа се покрива с нетъкан геотекстил, който разделя дренажния материал от почвата и го предпазва от запушване. Дренажните тръби са перфорирани и също следва да бъдат увити в геотекстил.

За отделяне на фракцията на повърхността на дренажа от тревата се използва кантиращата лента EcoWeb Strip.